Как да калибрира моя LG монитор

Следвайте стъпките

Стъпка 1

Кликнете върху бутона "Старт" на компютъра и изберете опцията "Изключване". Уверете се, че искате да изключите компютъра, за да го изключите.

Стъпка 2

Свържете края на адаптера за захранващия кабел към порта за захранване на гърба на монитора. Този порт се намира точно отдясно на жака за слушалки. Свържете другия край на захранващия кабел към електрически контакт.

Стъпка 3

Включете единия край на кабела D-sub в D-порт на гърба на монитора. Този порт се намира точно отдясно на захранващия кабел. Свържете другия край на кабела към D-Sub порт на гърба на компютъра.

Стъпка 4

Включете компютъра и натиснете бутона "Power" в предната част на екрана, за да включите монитора. След като мониторът е включен, функцията "Автоматична настройка на изображението" ще се стартира автоматично.

Стъпка 5

Изчакайте "Автоматична настройка на изображението" да завърши. След като приключите, екранът автоматично ще се приспособи към оптималните настройки.

Стъпка 6

Натиснете бутона "Auto" в предната част на екрана, за да прекалибрирате монитора, ако е замъглено или наклонено, или ако условията на осветление се променят в стаята.