Как да изчисляваме грешките

Таблиците за грешки се използват за количествено определяне на несигурността в графиките на статистическите показатели.

Стъпка 1

Изчислете средната стойност (т.е. оценката) за вашите измервания, като оцените следната формула:

Средно = (проба 1 + проба2 + ... + пробаN) / N

Заменете "проба1, " проба2, "... пробаN" чрез измерванията и "N" с общия брой измервания в експеримента.

Стъпка 2

Изчислете стандартното отклонение, като оцените следната формула:

StdDev = sqrt (((sample1 - media) ^ 2 + ... + (sampleN - media) ^ 2) / N)

Функцията "sqrt ()" обозначава неотрицателния квадрат корен на вашия аргумент. Стандартното отклонение е дисперсионната мярка, използвана за грешките за грешки.

Стъпка 3

Изчислете началните и крайните точки на лентите за грешки, като оцените следните формули:

barBegin = медии - stdDev BarEnd = медия + stdDev

Барът започва с "barBegin", фокусира се върху "медиите" и завършва с "BarEnd".