Как да поправите компютъра, когато пишете номера вместо букви

Клавишът Num Lock позволява на компютъра да пише номера вместо букви.

Стъпка 1

Натиснете и задръжте клавиша "Fn" на клавиатурата. Този клавиш често се намира в долния ляв ъгъл на клавиатурата.

Стъпка 2

Натиснете клавиша "Num Lock". Това често се намира в горния ред на цифровата клавиатура на клавиатурата.

Стъпка 3

Освободете клавишите "Fn" и "Num Lock".