Как да се определи грешка 2147467259 в Visual Basic

Кодът за грешка 2147467259 съществува в Visual Basic .NET.

Стъпка 1

Отворете проекта си за Visual Basic и въведете следния ред в горната част на функцията, наречена "SetFocus": On Error GoTo FocusErr.

Стъпка 2

Създайте етикет в долната част на функцията, като напишете следното:

FocusDone: функцията за изход

Стъпка 3

Създайте друг етикет под "FocusDone", като въведете следното:

FocusErr: Ако Err.Number = -2147467259 След това възобновете EndIf.

Това ще накара вашето приложение да се възобнови при тази грешка, като повтори извикването "SetFocus", докато се появи контрола. Запишете проекта си и го създайте, като използвате менюто "Инструменти" в приложението си.