Как да настроите времето на часовника на Sony Dream Machine

Включете машината за сън в електрически контакт. Уверете се, че екранът е включен.

Погледнете горната дъска и поставете бутоните "Настройка на часа". В някои Dream Machine, те ще бъдат маркирани с знак "плюс" и знак "минус" и ще имат много близък етикет "Time Setting". В други, той ще бъде отбелязан с "H" и "M" и може да бъде използван за преместване на часовете или минутите. Трябва също да намерите бутона или раздела "Часовник", в зависимост от конкретния радио модел на Dream Clock.

Натиснете бутона "Часовник" или поставете раздела "Аларма / Часовник" в "Часовник" и го задръжте, ако е необходимо. Докато държите бутона или раздела, използвайте другите си пръсти, за да настроите времето. Ако натиснете веднъж бутона "Регулиране на часа", той ще се движи нагоре или надолу един по един, но ако го задържите натиснат, той ще се движи напред или назад бързо. Бутоните "H" и "M" също ще се придвижват един след друг, ако ги натиснете, но те ще напредват бързо, ако ги запазите.

Освободете бутона "Часовник" или раздела "Аларма / Часовник", когато приключите с настройването на времето на часовника си.