Как да добавите папка Dropbox в страничната лента на местоположения в операционна система Mac

Персонализирайте списъка с папки в страничната лента на прозореца Finder.

Стъпка 1

Кликнете върху иконата "Finder" в дока, за да отворите прозореца Finder и да видите списък с файлове и папки.

Стъпка 2

Придвижете се до папката Dropbox в прозореца Finder.

Стъпка 3

Преместете папката Dropbox от навигационния прозорец на прозореца Finder в секцията "Местоположения" на страничната лента, разположена от лявата страна на прозореца Finder. Папката ще се появи в секцията "Местоположения" и ще остане там, докато не я изтриете.