Как да включите и изключите безжичната функция на лаптоп Acer Aspire One

Можете да активирате и деактивирате безжичната функционалност на Acer Aspire One.

Стъпка 1

Намерете безжичния превключвател на Acer Aspire One. Превключвателят за безжична мрежа е прокаран и разположен отпред и отдясно на компютъра. Това е единственият ключ в предната част на лаптопа.

Стъпка 2

Преместете превключвателя надясно, за да включите безжичната мрежа. Индикаторът на безжичната мрежа над превключвателя ще светне и ще свети оранжево, което означава, че функцията за безжична мрежа е активна.

Стъпка 3

Преместете превключвателя за безжична връзка вляво, за да деактивирате безжичната мрежа. Оранжевата индикаторна светлина ще се изключи, което ви показва, че безжичната функция е изключена.