Как да активирате Wi-Fi на лаптоп Dell Latitude

Как да активирате Wi-Fi на лаптоп Dell Latitude.

Стъпка 1

Плъзнете ръката си от дясната страна на лаптопа Dell Latitude, докато не почувствате превключвателя наполовина. Това е бутонът за безжична функция. Натиснете бутона, за да го включите.

Стъпка 2

Натиснете едновременно клавишите "Fn" и "F2" на вашия лаптоп, за да активирате безжичните възможности на устройството Dell Latitude.

Стъпка 3

Рестартирайте компютъра. След като стартирате компютъра, можете да видите безжичните мрежи, достъпни във вашия район, като отворите иконата "Network Connections" в долния десен ъгъл на работния ви екран. Можете да се свържете с интернет чрез тези мрежи.

Стъпка 4

Кликнете върху иконата "Мрежова връзка" и изберете опцията "Свързване с мрежа". Ще се появи прозорец, показващ наличните безжични мрежи във вашия район. Изберете безжичната мрежа, до която искате да получите достъп, и натиснете бутона "Connect".