Как да активирате неактивна SIM карта

Стъпка 1

Изключете мобилния си телефон

Стъпка 2

Намерете бутона, за да освободите капака на батерията и да го извадите.

Стъпка 3

Под батерията има малка метална тава, отворете я.

Стъпка 4

Поставете SIM картата, като поставите златните контакти с лицето надолу.

Стъпка 5

Затворете металната тава, като държите SIM картата на място.

Стъпка 6

Сменете батерията и капака.

Стъпка 7

Включете мобилния телефон и активирайте SIM картата, или онлайн чрез уебсайта на доставчика на услуги, или като използвате алтернативен мобилен телефон, за да се свържете с вашия доставчик на услуги.