Как да активирате субтитри на LCD Sony Bravia

Натиснете зеления бутон за захранване ("Power") на дистанционното управление, за да включите телевизора.

Натиснете червения бутон "Меню".

Придвижете се до менюто "Настройка", като използвате клавиша със стрелка надолу.

Натиснете стрелката отдясно, за да видите опциите в десния панел.

Придвижете се до опцията "Closed Captions (CC)", като натиснете стрелките нагоре или надолу.

Натиснете стрелката надясно и изберете "On". След това натиснете бутона "Enter".

Натиснете стрелката надолу, за да изберете опцията "Basic".

Натиснете стрелка надясно и изберете "CC1".

Натиснете бутона "Enter" и след това бутона "Меню".