Как да активирате Roku

Свържете кутията Roku с телевизора си, като следвате процедурата, посочена в ръководството на Roku.

Включете телевизора и изберете входния канал за кутията Roku. След като видите екрана за посрещане на Roku, натиснете бутона "Избор" на дистанционното управление Roku.

Изберете вида на връзката, която имате (кабелна или безжична връзка) на екрана на мрежата и предоставете необходимата информация за вашата мрежа. След като свържете връзката, трябва да видите екрана за активиране с код за активиране.

Посетете сайта за активиране на Netflix на компютъра си (www.netflix.com/activate) и влезте в профила си, ако бъде поискано. Въведете кода за активиране на телевизора в текстовото поле на страницата за активиране. С това ще бъде активирана вашата кутия Roku.