Как да активирате пръстена на iPhone

Много е лесно да активирате отново тона на звънене на вашия iPhone.

Стъпка 1

Натиснете приложението "Настройки", което е предварително инсталирано на вашия iPhone.

Стъпка 2

Натиснете "Звуци"

Стъпка 3

Преместете плъзгача "Вибриране" от "Вкл." На "Изкл.". Обърнете процеса, за да активирате вибрационната функция отново.

Стъпка 4

Преместете плъзгача "Промяна с бутони" (намиращ се под "Пръстен и аларми") от "Изкл." В "Вкл.". Това ви позволява да контролирате силата на звънене чрез бутоните за сила на звука отстрани на телефона.

Стъпка 5

Натиснете "Ring Tone", намиращ се под "Вибрация".

Стъпка 6

Натиснете произволен тон на звънене, за да го зададете като по подразбиране.

Стъпка 7

Натиснете бутона за стартиране (намиращ се отпред на вашия iPhone, в долната част), за да излезете от конфигурацията.

Стъпка 8

Преместете превключвателя за изключване на звука (намиращ се в горния ляв ъгъл на вашия iPhone) на екрана, за да премахнете заглушаването от телефона. Появява се картина, показваща изображение на звънец. Ако няма канал през камбаната, това означава, че камбаната е включена. Ако има линия през камбаната, това означава, че телефонът има шумозаглушител.

Стъпка 9

Натиснете горния бутон за сила на звука (разположен под превключвателя за изключване на звука) няколко пъти, за да увеличите силата на звънене. Натиснете долния бутон за сила на звука, за да намалите звука.