Как да активирам Bluetooth на Acer Aspire

Натиснете бутона "Bluetooth" поставен точно над клавиатурата. Светодиодът над бутона трябва да започне да мига.

Кликнете върху "Старт", "Контролен панел" и "Добавяне на устройство". Вашият Acer ще търси други Bluetooth устройства в района.

Кликнете върху името на устройството в прозореца, който се показва, и изберете "Напред", за да установите връзка с външното устройство.