Как да активирате "Num Lock" на лаптоп

На клавиатурата на вашия лаптоп, функцията

Стъпка 1

Намерете клавиша "Num Lock" на клавиатурата на вашия лаптоп. Обикновено е близо до горната част на клавиатурата. Ако ключът не казва нищо друго освен "Num Lock", това е единствената функция, която ключът играе, можете просто да го натиснете, за да активирате неговата функция. Вероятно светлина вероятно ще се включи някъде, за да ви уведоми, че се активира "Num Lock". Ако ключът има няколко функции, ще трябва да задържите друг клавиш, докато го натискате.

Стъпка 2

Задръжте натиснат клавиша "Shift" и натиснете "Num Lock", ако думите "Num Lock" се появяват над другите думи на клавиша, по същия начин, по който се появяват няколко символа над цифрите в цифровия ред на клавиатурата.

Стъпка 3

Задръжте натиснат клавиша "Fn" и натиснете "Num Lock", ако тези думи имат различен цвят (често светлосин), споделен от клавиша "Fn".