Как да получите достъп до WMI, за да получите информация за отдалечени компютри

Стъпка 1

Придвижете се до менюто "Старт" и изберете "Стартиране". В диалоговия прозорец въведете "cmd" (без кавичките) и кликнете върху "OK". Командният ред ще се отвори.

Стъпка 2

Въведете "wmic" (без кавичките) и натиснете "Enter". Ще се отвори времето за изпълнение на WMI.

Стъпка 3

Посочете сървъра, който искате, като въведете: / NODE: "име на сървъра или IP". Натиснете "Enter". Заменете "име на сървър или IP" с името на сървъра на компютъра, с който искате да се свържете, или вашия IP адрес. Уверете се, че запазвате кавичките около името или IP адреса. Командата ще покаже на програмата WMI да се свърже с посочения компютър.

Стъпка 4

Изпълнете командите на WMI, за да получите информация от този компютър. За да видите програмите, които се изпълняват, въведете "процеси" (без кавичките). За да видите услугите, които се изпълняват, пишете "услуга" (без кавичките).