Как да осъществите достъп до BIOS на компютър ThinkCentre

Стъпка 1

Включете компютъра си. Ако вече е включен, рестартирайте го.

Стъпка 2

Натиснете бутона "F1" или "F2", когато се появи първоначалният екран. Този конкретен ключ зависи от модела на ThinkCentre. Различни BIOS и версии се използват, така че се променя с модела. Ако вашият има BIOS на Phoenix и никой от клавишите не работи, опитайте едновременно да натискате "Ctrl", "Alt" и "Ins".

Стъпка 3

Въведете парола, ако е необходимо. Прозорецът за парола ще се покаже само ако вие или някой друг сте задали такъв за BIOS.