Как да влезете в защитен режим на компютър на Asus Eee

Рестартирайте компютъра на Asus Eee.

Натиснете и задръжте клавиша "F8", след като се появи съобщението за зареждане на системата за достъп до разширените опции за зареждане.

Изберете "Enter in safe mode" в менюто и натиснете "Enter", за да влезете в безопасен режим.