Как да получите достъп до Acer Aspire BIOS

Как да получите достъп до Acer Aspire BIOS.

Стъпка 1

Кликнете върху бутона "Старт", разположен в долната лява част на работния плот. Изберете "Изключване на компютъра" в опциите на менюто "Старт".

Стъпка 2

Кликнете върху "Възстановяване" в диалоговия прозорец "Изключване на компютъра", за да рестартирате компютъра.

Стъпка 3

Внимателно следете дисплея за рестартиране на компютъра. Натиснете "F2", когато виждате дисплея на системния клавиш в долната част на екрана, точно преди появата на екрана на Windows, за да влезете в панела на BIOS.

Стъпка 4

Направете необходимите промени в BIOS и натиснете клавиша "F10", за да ги запазите и да излезете от BIOS. Компютърът ви ще завърши процеса на стартиране и ще стартира Windows.