Как да отворите електронна таблица в Excel с Visual Basic

Отворете файлове от Excel динамично, като използвате VB.NET.

Стъпка 1

Отворете "Microsoft Visual Basic Express", натиснете "Нов проект ..." от левия панел на екрана на компютъра и кликнете върху "Формуляри за приложения на Windows". Натиснете "OK"

Стъпка 2

Кликнете два пъти върху бутона "Бутон", за да добавите нов бутон към формуляра си. Щракнете двукратно върху "Button1", за да отворите модула "Form1.vb" и да създадете събитие за кликване за този бутон.

Стъпка 3

Напишете следния VB код, за да отворите електронната таблица на Excel:

Process.Start ("Excel.exe", "C: \ myDataExcel.xlsx")

Редактирайте "C: \ myDataExcel.xlsx" и въведете пътя и името на електронната ви таблица в Excel.

Стъпка 4

Натиснете "F5", за да стартирате програмата и кликнете върху "Бутон1", за да отворите електронната таблица.