Как да отворите сейф с цифрова клавиатура

А цифровата клавиатура сейф работи с батерии и защитава вашите ценности.

Стъпка 1

Натиснете клавиша "Enter" в сейфа си с цифрова клавиатура, за да изтриете предварително натиснатите цифри и да уведомите системата, че ще влезете в комбинацията.

Стъпка 2

Натискайте цифровите номера на комбинацията на Вашия безопасен по всяко време на цифровата клавиатура. Задръжте кратка пауза между всяка цифра от комбинацията, така че системата да обработва въведените от вас номера.

Стъпка 3

Натиснете отново бутона "Enter", когато приключите с въвеждането на цялата комбинация. Комбинацията от безопасна цифрова клавиатура може да има между 4 и 10 цифри. Натискането на бутона "Enter" в края позволява на системата да знае, че сте въвели всички номера. В някои сейфове можете да натиснете клавиша "End" вместо "Enter", след като въведете комбинацията. Много сейфове за цифрова клавиатура имат зелена светлина, която свети, когато натиснете клавиш "Enter" или "End", така че знаете, че сте въвели правилната комбинация.

Стъпка 4

Завъртете лентата, която отваря сейфа и отворете вратата на сейфа.