Как да отворите мишка на Microsoft

Отварянето на компютърна мишка не е трудна задача.

Стъпка 1

Изключете мишката от компютъра.

Стъпка 2

Завъртете мишката. Ще има един винт, който трябва да бъде премахнат. Премахнете го и го оставете настрани. Извадете долния капак на мишката.

В някои редки случаи има четири винта, скрити под подложките в четирите ъгъла. В този случай премахнете подложките, след което свалете винтовете.

Стъпка 3

Завийте задната част на основата на мишката, когато свършите задачата си.