Как да отворите външен твърд диск Western Digital My Book

Можете да отворите външния твърд диск на Western Digital My Book, за да видите устройството вътре.

Стъпка 1

Изключете USB кабела от твърдия диск Western Digital My Book от вашия компютър и също изключете захранващия кабел от контакта.

Стъпка 2

Премахнете етикета, който покрива винта в ъгъла, който е в отвора на горната част на устройството за съхранение. Сега извадете винта.

Стъпка 3

Поставете Моята книга нагоре, на каучуковата основа. Поставете плоска отвертка в един от гнездата на върха близо до ръба на твърдия диск. Натиснете отвертката надолу, за да отключите етикета за фиксиране. Поставете друга плоска отвертка, в която панелът затъква ръба с канали. Внимателно натиснете отвертката, за да разхлабите панела.

Стъпка 4

Завъртете твърдия диск и повторете процеса с другата страна. Когато двете части са разхлабени, издърпайте останалата част от капака от останалата част на устройството. Твърдият диск на My Book ще бъде на открито, за да можете да работите с него.