Как да отворите зарядното устройство за лаптоп

Познайте механизмите, които работят в зарядното устройство.

Стъпка 1

Изключете зарядното устройство от лаптопа и от контакта или от контакта. Оставете го изключена за известно време, докато повърхността е готина на допир.

Стъпка 2

Намерете малките слотове отстрани на зарядното устройство, обикновено по линията, където се срещат горния и долният капак на капака на зарядното устройство. Поставете върха на отвертката в гнездото и започнете да бутате и да се любувате, докато капакът на зарядното устройство започне да се покачва. Ако няма такъв слот, преминете към Стъпка 3.

Стъпка 3

Поставете върха на ножа в линията, където са прикрепени капачките на капака. Натиснете върха в линията и започнете да рязате. Може да се наложи да поставите върха на отвертка, за да разкриете капака.