Как да отворите RSD файлове на Rosetta Stone

Поставете инсталационния диск Rosetta Stone в съответното устройство на компютъра. Кликнете върху иконата на устройството, за да отворите инсталационния диск. Натиснете бутона "Install" и след това изберете "Run the installer". Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса. Извадете диска от устройството, когато инсталацията завърши.

Поставете езиковия информационен диск в устройството на компютъра. Щракнете двукратно върху иконата Rosetta Stone на работния плот, за да стартирате приложението. Тази икона е създадена по време на инсталирането в стъпка 1.

Кликнете върху езика, който ще използвате, за да отворите .RSD файла от менюто "Език / Продукт" в лявата част на прозореца. След това изберете единицата, която ще използвате, за да видите уроците от менюто "Устройство". С правилния език и избран елемент кликнете върху урока, свързан с файла .RSD. Когато кликнете върху заглавието на урока, файлът ще се отвори в прозореца на приложението Rosetta Stone.