Как да отворите EXE файлове с Visual Basic

В няколко стъпки можете да напишете код на Visual Basic, за да отваряте външни приложения.

Стъпка 1

Отворете Microsoft Visual Basic Express, безплатната версия на Visual Basic. Кликнете върху "Нов проект ..." и изберете "Windows Forms Application". Кликнете върху "OK".

Щракнете двукратно върху "Бутон" (бутони) в панела "Toolbox". Щракнете двукратно върху "Button1" (Бутон), за да отворите модула "Form1.vb".

Стъпка 2

Напишете следното в подпрограмата "Button1_Click", за да добавите нова променлива:

Dim obj като нов процес

Стъпка 3

Въведете следното, за да отворите Excel.exe:

obj.Start ("C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office12 \ excel.exe", AppWinStyle.MaximizedFocus)

Можете да промените оформлението и да въведете със собствения си маршрут приложението, което искате да отворите.

Стъпка 4

Изпълнете новата програма с бутона "F5".