Отменете кодовете за родителски контрол за телевизорите на Panasonic

Можете да възстановите кода за родителски контрол във вашия Panasonic и да отключите всяка програма или канал, който искате да гледате.

Стъпка 1

Включете вашия телевизор Panasonic.

Стъпка 2

Натиснете и задръжте бутоните "Действие" и "Включено" на телевизора.

Стъпка 3

Освободете клавишите, когато телевизорът е изключен.