SWOT анализ за компанията Apple

SWOT анализ е необходим, за да се предскаже бъдещето на една компания.

силни страни

Силните страни на Apple са иновативните дизайни, които надминават тенденциите, създаването на ергономични електронни продукти, които отговарят на живота на хората. По-конкретно, Apple е успяла да инвестира сериозно в научноизследователска и развойна дейност, като е инвестирала 80 милиона щатски долара през тримесечието, приключило през юни 2010 г.

слабости

Apple признава, че нейната рентабилност зависи от глобалната икономика. Икономическите кризи могат да имат значителен отрицателен ефект върху компанията, а колебанията в чуждестранните валути правят прогнозите за печалбите на чуждите пазари несигурни.

възможности

Apple се очаква да въведе нова платформа за мобилна реклама за iPhone, iPod touch и iPad. Въвеждането на тази рекламна платформа представлява възможност за нови източници на доходи.

заплахи

Apple участва в няколко съдебни действия, включително съдебни дела за нарушаване на патенти и нарушения на антитръстовите правила. Много от делата са от по-малки компании, но значителни ищци са Nokia. Тези съдебни дела са заплаха поради възможността за неблагоприятни преценки и текущите разходи, свързани с правните защити.