Алтернативи за плащане на директната сметка на DirecTV

DirecTV е една от основните сателитни телевизионни услуги.

поща

Можете да получите извлечението си по пощата и да напишете чек, за да изпратите плащането си по пощата. Извлечението включва предварително напечатан плик за плащане, който трябва да използвате, за да изпратите плащането си. Ако нямате отпечатан плик, можете да изпратите плащанията си на тези адреси, в зависимост от пощенския Ви код.

Ако пощенският Ви код започва с 0, 1 или 2, изпратете плащането си на адрес: DIRECTV PO Box 11732 Newark, NJ 07101-4732

Ако пощенският ви код започва с 3, изпратете плащането си на адрес: DIRECTV PO Box 538605 Atlanta, GA 30353-8605

Ако пощенският ви код започва с 4, изпратете плащането си на адрес: DIRECTV PO Box 6414 Carol Stream, IL 60197-6414

Ако пощенският ви код започва с 5, 7 или 8, изпратете плащането си на адрес: DIRECTV PO Box 78626 Phoenix, AZ 85062-8626

Ако вашият пощенски код започва с 6 изпратете плащането си на адрес: DIRECTV PO Box 9001069 Louisville, KY 40290-1069

Ако пощенският Ви код започва с 9, изпратете плащането си на: DIRECTV PO Box 54000 Los Angeles, CA 90054-1000

Онлайн плащане

Можете също така да влезете в профила си и да платите сметката си онлайн. Управлението на онлайн профила ви ще помогне за намаляване на отпадъците от хартия. Също така на уеб сайта на DirecTV има допълнителни връзки, които предоставят информация за най-новото оборудване, специални оферти и програмиране на канали.

Лично плащане

Има няколко сайтове, на които можете да платите директно директната Ви сметка DirecTV. Можете да се обърнете и да плащате в брой на почти 29 000 точки от агенцията MoneyGram за 2009 г. Уверете се, че имате номера на профила си в DirecTV. Трябва да посочите, че DirecTV е компанията, на която ще извършите плащането си. Общият код на града е 1602. MoneyGram начислява административна такса за тези плащания. Друг ваш вариант е Western Union. Кодът на града при използване на това средство за плащане е "DIRECTVUT". Това дружество изпраща плащания директно на DirecTV и заплаща административна такса.

Телефонно плащане

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти по телефона, като въведете номера на профила си, за да извършите плащането си. Консултирайте се с представителя за обслужване на клиенти, ако има административна такса за извършване на плащането по телефона.

Автоматични плащания

DirecTV приема повечето основни кредитни карти. Ако трябва да направите еднократно плащане, можете да използвате кредитната си карта или да настроите функцията за автоматичен дебит за периодични плащания.