Adobe Acrobat vs. Adobe Reader

Adobe Acrobat е семейство компютърни програми.

Име на продуктите

Има известно объркване с наименуването на продуктите на Adobe Acrobat. Запазете Visage / Stockbyte / Getty Images

В рамките на потребителите е причинено известно объркване при именуването на продуктите, принадлежащи към семейството на Adobe Acrobat. Има няколко версии, а някои са прекратени или трансформирани, докато други са преименувани. Най-новото поколение от тези продукти е разделено на Adobe Reader XI (по-рано наречен "Acrobat Reader") и Adobe Acrobat XI, което от своя страна има стандартна версия и версия Pro. Adobe Reader все още е свободен софтуер.

Подобни функции

Трите версии на Adobe Acrobat имат някои подобни функции. Запазете Thinkstock / Comstock / Getty Images

Трите версии на продукта Ви позволяват да преглеждате, търсите и отпечатвате PDF файлове. Освен това те споделят възможността за попълване на формуляри PDF, като кликват върху празни полета или пишат директно на страницата. Те също така позволяват да се включват в документа залепващи бележки, линии, акценти, печати и формуляри. Последната версия на трите продукта включва нови възможности за внедряване и управление на софтуера на Acrobat и Reader, като технологията за защитени зони и персонализирането на определени функции.

Adobe Reader XI

Adobe Reader е безплатна програма. Запазете Джон Фокс / Stockbyte / Getty Images

Тя запазва основните функции на четене, отпечатване и основна промяна на PDF документи. Добавен е подобрен потребителски интерфейс и увеличен контрол за сигурност. Сред новите функции, включени, е да може да се изисква от други потребители да подписват PDF документи, с възможност за мониторинг онлайн. Тя въвежда нови възможности за интеграция с браузъри и има подобрения в печатането на PCL и Adobe PostScript.

Acrobat Standard

Acrobat Standard има някои предимства пред Acrobat Reader. Запазване на Comstock / Comstock / Getty Images

Тази програма включва и някои подобрения в сравнение с предишната версия. Той ви позволява да създавате и изпращате интерактивни PDF файлове от най-често срещаните приложения на Microsoft Office. Той също така прави възможно конвертирането на PDF файлове в Microsoft Word или Microsoft Excel документи и дори да ги трансформирате в една или няколко уеб страници в HTML формат. В стандартната версия можете да редактирате PDF файлове, да променяте текст и изображения или да реорганизирате абзаци, като кликнете и плъзгате.

Acrobat Pro

Про версията е най-пълната от всички тях. Запазване на Comstock / Comstock / Getty Images

Про верзацията позволява оптимизиране на PDF документи за уеб и мобилни устройства, подобрявайки четенето. Тя включва опцията за трансформиране на PDF файловете в Microsoft Power Point с актуализиране на таблици, обекти и текст. Той също така дава възможност за вмъкване на звукови, видео и мултимедийни елементи, съвместими с Adobe Flash Player. Улеснява създаването на уеб или PDF формуляри и позволява да се преглеждат документите, сравняващи разликите между два PDF файла.