Мениджър на отчетите в Excel

Създаване на отчети

Стъпка 1

Отворете Microsoft Excel на вашия компютър. Кликнете два пъти върху иконата на работния плот или потърсете програмата в менюто "Старт".

Стъпка 2

Отидете в горната част на екрана, изберете "Applications" и след това "Report Manager" от представените опции.

Стъпка 3

Изберете "Добавяне" в опциите на Мениджъра на отчети.

Стъпка 4

Придвижете се до текстовото поле с надпис "Име" в диалоговия прозорец Добавяне на отчета и наименувайте отчета.

Стъпка 5

Превъртете надолу до "Раздел за добавяне" в диалоговия прозорец Добавяне на отчета. Кликнете върху стрелката надолу до "Преглед" и изберете отчета за първата страница. Например, ако създавате извлечение за финансова компания, може да искате първият лист да бъде баланс. Кликнете върху стрелката и намерете "Баланс". Ако е необходимо, страница може да съдържа няколко малки доклада. Натиснете бутона "Добави", за да поставите няколко доклада на една и съща страница. Изберете отчетите в реда, в който искате да се показват на страницата.

Стъпка 6

Кликнете върху стрелката надолу до "Лист", за да преминете към лист 2. Натиснете бутона "Добави", за да вмъкнете следния отчет. Използвайки примера на финансовата компания, може би следващата страница ще бъде отчет за доходите. Натиснете бутона "Добави", отидете в падащото меню до "Преглед" и потърсете "Отчет за доходите". Продължете да въвеждате отделните отчети, докато не завършите най-големия отчет.

Стъпка 7

Кликнете върху квадратчето "Използване на номерата за продължаване на страницата", ако искате номерата на страниците на големия отчет да бъдат последователни. Например, ако искате част от баланса да бъде първа страница и отчетът за доходите да бъде номер две. Натиснете "OK", когато се присъедините към целия отчет.

печат

Стъпка 1

Изберете "Приложения" и след това "Мениджър на отчети" в горната част на екрана на Excel.

Стъпка 2

Намерете отчета за отпечатване в диалоговия прозорец "Мениджър на отчети".

Стъпка 3

Натиснете бутона "Печат", който е в горната част на диалоговия прозорец "Мениджър на отчети". Отчетът ще бъде отпечатан на принтера по подразбиране на компютъра.