Ограничен достъп до мрежата в Windows 7 Ultimate с 2Wire рутер

Проблемите с връзката с Windows 7 обикновено могат да бъдат решени бързо.

Бързи решения

Често ограниченият достъп до интернет в Windows 7 се дължи на временни проблеми с рутера. Възстановяването на маршрутизатора може да рестартира интернет връзката и да реши проблема. Възстановете всички хардуерни елементи на вашата безжична мрежа за най-добри резултати. Изключете компютъра и извадете всички кабели от модема и 2Wire рутера. Свържете отново кабелите един по един и изчакайте, докато съответната светлина в предната част на рутера не свети постоянно, преди да включите следващата. След това включете компютъра и рестартирайте връзката. Ако проблемът продължава, можете да опитате да изпълните инструмента за отстраняване на неизправности в мрежата на Windows.

Мрежови адаптери

Ако вашите мрежови адаптери са остарели, компютърът може да не е в състояние да комуникира с 2Wire рутера. Когато видите съобщението "ограничено свързване", Windows препоръчва актуализиране на драйверите за мрежова карта или адаптери. В контролния панел изберете "Диспечер на устройства" в системния панел. Разширява менюто на мрежовия адаптер. Ако виждате кръстоски или удивителни знаци до елементите в списъка, има проблем с драйверите. Актуализирайте драйверите, като отворите Windows Update в менюто "Старт" и следвайте инструкциите.

DHCP

Според Pace, който притежава 2Wire, динамичният протокол за хост конфигурация или DHCP за кратки проблеми, може да затрудни Windows да се свърже с маршрутизатора. Pace препоръчва да се правят опити за корекции на DHCP, като деактивиране и повторно активиране на мрежовата карта за интерфейс, опитване да се използва различен Ethernet кабел, опит за пресъздаване на проблема на друг компютър и рестартиране на 2Wire рутера до оригиналната му конфигурация.

Безжични мрежи

Ако се опитвате да се свържете безжично към 2Wire рутер, неправилният ключ WEP (Wired Equivalent Privacy) ще накара Windows 7 да покаже съобщение "ограничен достъп". Pace препоръчва почистване на списъка с предпочитани мрежи и повторно свързване. Можете също да се свържете с 2Wire управление и диагностична конзола и да създадете персонализиран WEP ключ, който е по-лесен за запомняне.